قطعات لاستیکی

قطعات پرسی

تولید سایر قطعات لاستیکی نظیر انواع گردگیرها، اورینگ ها، واشرها، قطعات لاستیک فلز در این شرکت انجام می گردند.