شیلنگ صنایع هوایی

Jet Starter Hose

وظیفه انتقال ۴۵۰۰Psi هوای داغ ( ۲۵۰ درجه سانتی گراد)
از دستگاه High Power را به سمت موتور هواپیما جهت
موتورگردانی(استارت) دارد.

Scuff Cover

این پوشش با خواص ضد سایش
جهت جلوگیری از آسیب به
Jet Starter می باشد.

Hose Air Duct

در سیستم های Air Condition هواپیما بکار
می روند و معمولا از جنس سیلیکون تقویت شده
با الیافی خاص تولید می گردند.بازگشت به صفحه قبل

طراحی سایت