شیلنگ صنایع هوایی

Jet Starter Hose

وظیفه انتقال 4500Psi هوای داغ ( 250 درجه سانتی گراد) از دستگاه High Power را به سمت موتور هواپیما جهت موتورگردانی(استارت) دارد.

Scuff Cover

این پوشش با خواص ضد سایش جهت جلوگیری از آسیب به Jet Starter می باشد.

Hose Air Duct

در سیستم های Air Condition هواپیما بکار می روند و معمولا از جنس سیلیکون تقویت شده با الیافی خاص تولید می گردند.