صنایع نفت – گاز و پتروشیمی

Dredge Hoses

این محصول با نام شیلنگ لایروبی یا لجن کش
با خواص ضد سایش قوی و تقویت شده با ۹ تا ۱۵
لایه الیاف خاص در اندازه های “۱۵ تا ”۲۶ در این
شرکت تولید می گردد.

طراحی سایت