صنایع آب و فاضلاب

واشر آب بند تایتون

این واشر جهت آب بندی، برای سرکاسه های از نوع تایتون استفاده می شود. جنس لاستیک استفاده شده اتیلن - پروپیلن دی مونومر(EPDM) می باشد. استاندارد تولید: ISO - 4633 - تلرانس ابعادی: 0.1- 0.2mm - قطر داخلی: 2200mm .

لاستیک آب بند شیر پروانه ای و زبانه لاستیکی

این محصولات با جنس های مختلف لاستیکی (با توجه به سیالات عبور کننده) جهت آب بندی شیرها از سایز “2 تا “12 تولید می گردد.