شیلنگ طول

شیلنگ های طول دوجداره ضد بنزین و بخاری در سایزها و جنس های زیر تولید می گردند: