شیلنگ بونکر

شیلنگ تخلیه سیمان: قطر: “ 4 - طول: 6-7m - لایه های تقویت کننده 2 - 3 لایه - شیلنگ رابط زیر مخزن بونکر: قطر: 63-60-55-50mm