شیلنگ بونکر

شیلنگ تخلیه سیمان:
قطر: “ ۴ –
طول: ۶-۷m –
لایه های تقویت کننده ۲ – ۳ لایه –
شیلنگ رابط زیر مخزن بونکر:
قطر: ۶۳-۶۰-۵۵-۵۰mmبازگشت به صفحه قبل

طراحی سایت