شیلنگ آبیاری

تعداد لایه: ۳ –
قطر داخلی: از ۴ تا ۵۰ میلیمتر –
طول رول: ۱۰ متر –
وزن رول: از ۱۳تا ۲۳کیلو گرم –
موارد مصرف: کشاورزی،باغبانی،صنعتی،خانگیبازگشت به صفحه قبل

طراحی سایت