حمل و نقل ریلی

شیلنگ لاستیکی هوای تعادل - ترمز قطار