بخاری ولوو FH

مشخصات فنی

بخاری ولوو FH

250,000

20 در انبار