بخاری عصایی ولوو FH

مشخصات فنی

بخاری عصایی ولوو FH

250,000

20 در انبار