خرطومی ۶۰ سانتی ایویکو

مشخصات فنی

خرطومی ۶۰ سانتی ایویکو

100,000

20 در انبار