سوپر ۵ تن ایسوزو

مشخصات فنی

سوپر ۵ تن ایسوزو

100,000

20 در انبار