ریتاردر کوچک اسکانیا

مشخصات فنی

ریتاردر کوچک اسکانیا

100,000

20 در انبار