پایین رادیاتور هلالی دهنه ۶۰-۷۰ اتوبوس بنز ۴۵۷

مشخصات فنی

پایین رادیاتور هلالی دهنه ۶۰-۷۰ اتوبوس بنز ۴۵۷

100,000

20 در انبار