بنز ده تن بخاری بلند

مشخصات فنی

بنز ده تن بخاری بلند

100,000

20 در انبار