بخاری هشت سیلندر

مشخصات فنی

بخاری هشت سیلندر

100,000

20 در انبار